Skip to main content

Een training voor mensen die coachen, maar geen coach zijn

Er wordt van je gevraagd dat je anderen coacht en motiveert. Maar eigenlijk is dat niet waar jouw vak om draait. Het is er bij gekomen, deze rol. Omdat je werkomgeving veranderde.

Het klinkt mooi, dat je nu ook een coachende rol hebt. Maar wat doe je dan nu eigenlijk? Want adviezen geven deed je al. Maar eigenlijk willen teams en collega’s gewoon dat je doet wat je altijd deed….

coaches in gesprek

Voor deze training werk ik met een wachtlijst.

Meld je je aan voor de wachtlijst, dan hoor je al eerste welke nieuwe data er worden gepland. Ook is het mogelijk om je eigen voorkeuren aan te geven. 

Als je te maken hebt met verandering en weerstand

Voor veel professionals die werken in de zorg draait hun werk steeds meer om het motiveren en coachen van anderen. Dat kan gaan om cliënten, maar ook om collega’s of teams.

Geldt dat ook voor jou?

Dan weet je dat motiveren lastig is. Je adviezen en tips worden niet zomaar opgevolgd. De informatie die je vroeg wordt niet gestuurd. En hoe duidelijk het ook op papier staat: afspraken worden niet altijd nagekomen.

andere motiveren

Je ervaart weerstand.

En als jij reageert zoals heel veel anderen, dan ga je nog harder werken:

 • Je formuleert je advies anders,
 • Je stuurt nog eens een mailtje,
 • Je zet een gesprekstechniek in die je hebt geleerd,
 • Je probeert het met een andere toon,
 • En via een andere route…

Maar regelmatig blijven de resultaten uit.

Het is lastig om je hierbij neer te leggen, want dit raakt uiteindelijk jouw cliënten. Dat besef zorgt voor steeds meer frustratie en steeds minder werkplezier.

Dit is iets wat ik steeds weer zie bij deelnemers aan mijn trainingen: 

Bewegingsagogen, fysiotherapeuten, logopedisten, coördinerend cliëntbegeleiders, ambulant begeleiders, leefstijlcoaches, implementatiecoaches en aandachtsvelders. 

Allemaal mensen die ‘pionieren’ omdat ofwel hun vak, ofwel de organisatie waarin zij werken verandert.

Wat je zou willen

Wat je zou willen is dat doen dat goed is voor je cliënt.

Dat de zorg voor je cliënt goed is. Dat jullie focussen op zijn kwaliteit van leven. En dat jij hier, vanuit jouw expertise, een bijdrage aan kunt leveren.

Wat je zou willen is dit samen doen.

Je ziet voor je hoe iedereen hier aan kan bijdragen. Hoe jullie afspraken kunnen maken en de taken kunnen verdelen. En het echt samen gaan doen. Samenwerken.

hoe je het graag wilt

Wat je zou willen is dat je anderen makkelijker ‘mee’ kan krijgen.

Dat jij de kar niet meer in je eentje trekt, maar dat je anderen weet te motiveren om in beweging te komen en de juiste stappen te zetten. Dat je beschikt over handvatten en gereedschappen om dit in heel uiteenlopende situaties te doen. Dat je hierin wendbaar en effectief bent.

Motiveren kan je leren

Naar mijn idee is anderen kunnen motiveren het allerbelangrijkste is wat je te doen hebt als je werkzaam bent in de zorg.

Omdat er niet altijd veel aandacht voor is in opleidingen ontstaat soms het idee dat motiveren een talent is. Iets dat je van nature moet kunnen. En met een beetje pech kan je het niet.

Ik kijk hier heel anders naar. Ik zie motiveren en coachen als een vaardigheid.

Je kunt altijd beter leren motiveren dan je nu al kunt.

leren motiveren

En stel je eens voor wat het voor je dagelijks werk zou betekenen als je een klein beetje beter wordt in motiveren. Als het je iets makkelijker afgaat om een cliënt te motiveren of een team mee te krijgen.

Hoeveel effect zou dat hebben?

Voor je cliënt? Voor een team? Voor jullie onderlinge relatie? En: voor jouw werkplezier?

Wil jij (nog) beter leren motiveren?

De training Motiveren met de Fasen van Gedragsverandering is interessant voor jou:

 • Als je een denkmodel wilt leren waar je altijd op terug kunt vallen
 • Als je handvatten wilt voor zowel het motiveren van individuele cliënten als voor teams
 • Als je dat wat je leert in heel veel situaties in wilt zetten, zowel op je werk als thuis
 • Als je hierin je eigen stijl wilt behouden
 • Als je wendbaar wilt blijven in uiteenlopende situaties

leren motiveren

Daarnaast geven deelnemers aan:

 • Dat zij meer voldoening halen uit hun werk
 • Dat zij realistischer zijn in hun doelen en verwachtingen
 • Dat zij makkelijker in gesprek kunnen met een leidinggevende of collega over de gestelde doelen en verwachtingen

Ervaringen van deelnemers

deelnemers training motiveren

Groep januari – februari 2023

“Ik heb niet alleen handvatten gekregen voor mijn trainingsgroepen, maar ook voor mijn eigen gedrag en (on)gezonde gewoontes.”

“Ik werk veel meer ontspannen.”

“Ik start nu echt met een positieve vibe.”

“Ik heb handvatten voor andere werk- en gespreksvormen.”

Verschillende deelnemers in deze groep hebben ook een rol als trainer. Daarom ging het regelmatig over het werken met groepen:

 • Hoe krijg ik iedereen goed ‘mee’, ook al hebben ze niet zelf voor de training gekozen?
 • Hoe voorkom ik dat ik degene ben die het hardst werkt bij het geven van een training?
 • Hoe kan ik stimuleren dat ze ook echt aan de slag gaan met wat ze leren?

Deze deelnemers zijn anders gaan kijken naar de start van hun training en naar de opbouw. Zij merken als resultaat dat ze nu snel een positieve, enthousiaste sfeer neer kunnen zetten. Ook staan ze anders in hun rol. Daardoor zij zij niet meer degene die het hardst aan het werk is, maar weten ze hun groepen aan het denken te zetten. Dit ervaren zij als grote resultaten. Niet alleen voor hun groepen, maar ook voor hun eigen werkplezier en voldoening.

De ervaring van Heleen

Heleen Noordhuis is sinds een jaar trainer fysieke belasting bij Icare. Zij ervaarde soms een soort kramp om het voor iedereen goed te willen doen. Zij volgde de training samen met haar collega’s, zodat zij samen op een eenduidige manier trainingen kunnen vormgeven en uitvoeren.

Het resultaat van de training is meer ontspanning, zowel voor haarzelf als binnen haar groepen. Het makkelijker geworden om een positieve sfeer neer te zetten. Dit heeft ze gedaan door aan de slag te gaan met een aantal praktische tips.

Heleen heeft de training positief ervaren. Ze geeft aan: “Je hebt een prettige manier van informatie overbrengen en een goede mix tussen kennis delen en ervaring opdoen vanuit eigen ingebrachte voorbeelden.”

De ervaring van Marianne van de Belt

“De training heeft me meer inzicht gegeven in gedragsverandering: wat mag ik verwachten van de deelnemers van mijn trainingen.

Mariëlle maakt aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen de theorie inzichtelijk en ze geeft handige tips die je meteen kan toepassen.

Voor mij was het een fijne en leerzame training!”

groep deelnemers

Groep maart-april 2023

Hun ervaringen volgen!

De training in het kort

Deze training het kort:

Wat ga je doen:

 • E-learning over de Fasen van Gedragsverandering.
 • 2 trainingsdagen (op locatie) waarin je veel oefent en uitwisselt.
 • Aan de slag met het implementeren in je eigen dagelijkse werk.
 • Een follow-up (online) waarin we samen terugblikken en de training afronden.

Over Mariëlle

Alle trainingen zijn ontwikkeld en worden gegeven door mij, Mariëlle Tromp.

Ik ben opgeleid als fysiotherapeut en bewegingswetenschapper. Ik heb een ‘zorghart’ en werk het liefst met professionals uit zorg en welzijn. Of breder geformuleerd: 

Ik werk graag met mensen die doen wat er (voor hen) toe doet. 

Sinds 17 jaar ben ik zelfstandig ondernemer. Daarvan geef ik al meer dan 10 jaar trainingen in gespreksvoering, motiveren en coachen. Wat mij daarin kenmerkt is dat ik abstracte theorieën kan vertalen naar de dagelijkse praktijk. 

Voor mij maakt het niet uit hoeveel ervaring iemand heeft met motiveren.

Als mensen hier net mee in aanraking komen dan krijgen ze opeens andere inzichten en gaan ze anders handelen in dagelijkse situaties.

En als mensen juist al veel trainingen hebben gevolgd, dan geven ze na een training vaak aan dat ik het zo lekker praktisch maak, waardoor ze óók hun kennis uit andere trainingen beter kunnen toepassen.

Wil je meer over mijn achtergrond weten?

Open dan mijn verhaal door op de link hieronder te klikken.

>> Mijn eigen verhaal (open door hier te klikken) >>

Ik was 20 jaar en fysiotherapeut.

In de praktijk merkte ik dat ik grondig was opgeleid in onderzoek doen en diagnoses stellen. Maar als het op behandelen aankwam was ik best onzeker. Ik zou het tegenwoordig handelingsverlegen noemen.

Ik was handelingsverlegen, ondanks 4 jaar studie.

Dat gold niet alleen voor de fysieke behandeling. Ook in het contact met patiënten had ik het gevoel dat het beter kon. Ik voelde me enorm verantwoordelijk. Ik was keihard aan het werk om mijn patiënten te helpen, in sommige gevallen harder dan zij zelf.

Ik voelde al snel: dit moet anders. Voor mijn patiënten, maar ook voor mezelf.

Om mijn patiënten nóg beter te kunnen helpen, ging ik bewegingswetenschappen studeren. Een zoektocht naar het juiste antwoord en de beste behandeling.

Maar ik keek door de verkeerde bril.

Al snel ontdekte ik dat ik dit antwoord zocht door mijn fysiotherapeutische bril. Maar dat ik veel effectiever werd in mijn behandeling door óók een bril van motiveren en gedragsverandering op te zetten.

Ik switchte van fysiotherapeut naar bewegingswetenschapper en dompelde me onder in alles wat met gedrag en gedragsverandering te maken had. 

Een fast forward naar meer dan 20 jaar later

Ik ben ontzettend veel gaan leren over gedrag, verandering en motivatie.
De wetenschappelijke basis werd gelegd bij bewegingswetenschappen. Maar de praktische invulling van ‘hoe dan’ vond ik pas in alle opleidingen en cursussen die ik daarna volgde.
Daarbij volgde ik invalshoeken die vrij gangbaar zijn, zoals motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen. Maar ik deed ook opleidingen die 10-15 jaar geleden nog ‘alternatief’ waren maar die inmiddels door bijna iedereen worden toegepast, zoals taaltoepassingen uit de NLP. Ten slotte volgde ik ook minder gebruikelijke opleidingen, zoals het begeleiden van systemisch werk en intuïtieve werkvormen.
Kortom: ik ontwikkelde praktische gespreksvaardigheden én vaardigheden om de ‘onderstromen’ beter te kunnen begrijpen en beïnvloeden.

Tegenwoordig zet ik deze kennis en ervaring in bij trainingen en workshops. 

Daarbij zorg ik ervoor dat de kennis altijd overzichtelijk en direct toepasbaar blijft. Een workshop of training heeft dan ook altijd een duidelijke structuur. En op het moment dat het voor jou, voor een casus of voor de groep passend is dan kan ik ook eenvoudig putten uit andere tools of vaardigheden.

De training Motiveren met de Fasen van Gedragsverandering is daar een voorbeeld van.

Over welke fasen gaat dit eigenlijk…?

Misschien vraag jij je stiekem af: 

Wat zijn die Fasen van Gedragsverandering eigenlijk? 

Fasen van Gedragsverandering is de Nederlandse vertaling van het Stages of Change model van Prochaska en DiClemente. 

In deze video vertel ik er in 1 minuut over: 

Als je leert werken met de Fasen van Gedragsverandering dan kan je dit toepassen:

 • Bij het motiveren van individuele cliënten
 • Bij het motiveren van jezelf
 • Bij het enthousiasmeren en meekrijgen van je collega’s

Maar waarvoor je het óók kunt inzetten is: 

 • Bij het vormgeven en uitvoeren van je workshop of presentatie
 • Bij het ontwerpen en uitvoeren van je project

Kortom: je kunt deze fasen gaan herkennen in alles waarbij ‘verandering’ een rol speelt. Voor jezelf en voor anderen. In je werk en privé. 

Aan de slag met complimenten?

Deze training is geschikt voor jou

Deze training is geschikt voor jou:

 • Als je jouw manier van kijken naar gedrag en motivatie wilt verbreden – je bent op zoek naar nieuwe perspectieven,
 • Als je nieuwe handelingsmogelijkheden wilt toevoegen aan je rugzak – je wilt je motivatie-vaardigheden verder ontwikkelen en nieuwe tools kunnen inzetten,
 • Als je ook bereid bent om te kijken naar de invloed die jij hebt op motivatie van je cliënt – je wilt je coachende rol verder ontwikkelen.

Ook helpt het:

 • Als je het interessant vindt om hierbij verschillende invalshoeken en denkwijzen te betrekken,
 • Als je wilt leren met en van (de ervaring van) andere cursisten die in andere vakgebieden werken,
 • En als je dit alles direct wilt toepassen in je eigen dagelijks werk, of dit nu in een praktijk of intramuraal is.

Deze training is niet geschikt voor jou

Deze training is niet geschikt voor jou:

 • Als je denkt dat er een quick fix is waarmee je al je ‘lastige’ cliënten of teams direct weet te motiveren,
 • Als je het fijn vindt om te leren met heel veel theorie, literatuur en bronverwijzingen,
 • Als je een training wilt volgen die uit gaat van één gespreksmethode (daarvoor kan je wél bij mij terecht)
 • Als je een training wilt volgen met alleen vakgenoten (ook dit is – incompany – wel mogelijk)

Kortom: dit is een multidisciplinaire training die praktijkgericht is en waarmee je je blik op motiveren zult verbreden.

Opbouw van de training

De training is erop gericht dat jij in de praktijk met de Fasen van Gedragsverandering gaat werken. Daarom:

 • Bekijk je de basis (online masterclass) zelf ter voorbereiding
 • Gaan we tijdens de live dagen veel oefenen en uitwisselen
 • Maak je zelf een keuze op welk thema je je wilt verdiepen – dit doe je tussen de contactmomenten door
 • En ga je dat wat je leert direct toepassen in de praktijk.

De training is als volgt opgebouwd. De genoemde tijdsinvestering van de zelfstudie is een gemiddelde.

tabel met opbouw contacturen en zelfstudieuren

Het totale aantal contacturen met de trainer is 14 uur. Het gemiddeld aantal zelfstudie-uren is 8 uur. Deze uren worden weergegeven op het bewijs van deelname dat je (digitaal) ontvangt als je de training succesvol hebt gevolgd.

Dit bewijs van deelname kan door een aantal professionals worden gebruikt voor hun vrije punten in bijscholing.

Goed om te weten: Voor fysiotherapeuten is deze training geaccrediteerd met 20 punten voor het beroepsgerelateerde deel van het register.

Wat zijn de ervaringen van deelnemers?

Van 2013 tot en met 2016 verzorgde ik regelmatig de 3-daagse training Coachen naar Gedragsverandering. Ook deze was gebaseerd op de Fasen van Gedragsverandering. Onderstaande deelnemers volgden deze training.  


“In de training heb ik nu inzicht gekregen in technieken waarmee je de patiënt zijn eigen motivator kunt laten zijn. Ik heb vaardigheden geleerd hoe een patiënt zijn eigen doelen kan formuleren. Zonder dat ik hierbij op het puntje van mijn stoel hoef te zitten werken.”

Brenda de Jong fysiotherapeut
foto van Simon

“Ik had al wel eens gewerkt met het stages-of-changemodel, dus daar zat vooraf enige twijfel. Uiteindelijk ben ik heel blij dat ik mee heb gedaan, omdat het mijn focus heeft versterkt op gedragsverandering en het bouwen aan zelfregie.”

Gijs Stegink specialist vitaliteit
foto van Rose

“De trainingsdagen zijn prettig, met een goede afwisseling in actie en luisteren. Al met al heeft de training voor mij geleid tot een efficiëntere manier van werken.”

Beppie Snoek trainer Buro voor Fysieke Arbeid

Aanmelden

De groepen van 2023:

 • Groep 1  – Afgerond (regio Assen)
 • Groep 2 – Afgerond (regio Assen)
 • Groep 3 – Afgerond (incompany)

Alle trainingsdagen op locatie zijn van 9.30 – 16.30 uur.

De online follow-up duurt 2 uur, deze wordt gezamenlijk gepland. 

De kosten zijn € 595 ex btw (€ 719,95 incl btw), inclusief materialen, locatiekosten, koffie en thee en een eenvoudige lunch.

Het is mogelijk om trainingen te plannen in andere regio’s en incompany. Mail mij even als je hierin geïnteresseerd bent. 

“De training maakt je weer bewust van heel veel dingen. Herkennen in welke fase iemand zit bijvoorbeeld en wat je dan kunt doen. Dat jij als coach niet hard gaat werken, invullen en antwoorden oplegt. Maar dat je juist zulke uitnodigende vragen stelt dat de client zelf de antwoorden geeft die bij hem/haar passen en zo inzicht krijgt in zijn gedrag/hulpvraag. Na deze cursus ben je echt in staat mensen beter te coachen naar hun doel.”

Mireille Koopmans leefstijlcoach
foto van Simon

“Ik vond de training meer dan ik ervan verwacht had. De opzet bood een plezierige afwisseling van theorie en praktijk. 

Hij heeft mij inzicht gegeven in het proces van gedragsverandering, de verschillende fasen en de daarbij behorende begeleiding. Ook heeft het mij meer structuur en houvast gegeven in het begeleiden van cliënten. Ik voel me zekerder en kan makkelijker het gevoel loslaten dat ik verantwoordelijk ben voor diens problemen of klachten. 

Ik heb de training dan ook al aan verscheidene fysiotherapeuten aanbevolen en ook besproken in onze IOF groep. Naast dat ik er zelf veel aan gehad heb, past hij goed in de modernere en huidige vorm van cliëntbegeleiding.”

Judith Dijkstra – Waal fysiotherapeut
foto van Rose

“De cursus heeft mij meer verbreding en enkele handvatten gegeven, maar niet direct voor toepassing in mijn werkgebied. Evenwel vond ik het een plezierige training, met een goede balans tussen theorie en praktijk, een fijne kleine groep waardoor interactie mogelijk was, een goed naslagwerk en prettige cursusleiders. De dag vloog om en gaf energie. Ik zou de training dan ook zeker aanraden, aangezien er mijns inziens nog teveel fysiotherapeuten veelal symptomatisch bezig zijn en weinig aandacht hebben voor zelfredzaamheid, eigen regie, bewustwording en gedragsverandering vanuit de cliënt/patiënt.”

Roel de Backer bedrijfsfysiotherapeut

En nu?

Ben je overtuigd dat je wilt deelnemen? 

Heb je nog twijfels of wil je meer informatie? 

Ik hoor graag van je! 

Groeten, Mariëlle

“De training is veel zinvoller dan ik van tevoren had gedacht. Met name het deel over je eigen rollen maakt me bewust van mijn eigen rol. Dit geeft een goed antwoord op de vraag waarom ik soms het gevoel krijg dat ik met de oplossing moet komen.”

Veelgestelde vragen

Is deze training geaccrediteerd?

De training is geaccrediteerd voor fysiotherapeuten (20 punten) voor het beroepsgerelateerde deel van het register. 

Voor andere beroepen is accreditatie mogelijk. Deze wordt aangevraagd als hier voldoende belangstelling voor is. Mail mij even als dit interessant voor jou is. 

Sowieso ontvang je – als je de training met goed resultaat hebt doorlopen  een certificaat waar de studiebelasting van in totaal 22 uur op vermeld staat. Mogelijk kan je dit gebruiken in je vrije ruimte. 

Ik werk met kinderen. Leer ik hoe ik ouders kan motiveren?

In deze training leer je hoe motiveren volgens de fasen van gedragsverandering werkt. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om het motiveren van je cliënt of (ook) om het motiveren van het systeem rondom je cliënt. Als je met kinderen werkt zijn dat ouders, als je met mensen met een verstandelijke beperking werkt zijn dat vaak begeleiders. 

Ik werk intramuraal. Is deze training ook geschikt voor mij?

Als je intramuraal werkt dan sta je voor andere uitdagingen dan je collega’s die in de eerstelijn of ambulant werken. Een groot verschil is dat jouw cliënt veel afhankelijker is van de omgeving waarin hij woont en de mensen die daar werken. Je hebt niet alleen de cliënt, maar ook een hele groep anderen ‘mee te krijgen’. 

Ik heb heel veel ervaring binnen woonzorginstellingen en de training sluit hier goed op aan. 

Ik wil mijn team of collega’s leren motiveren. Is dit de juiste training?

Of het nu gaat om het motiveren van een cliënt, van jezelf of van een collega: het gaat allemaal om het motiveren van mensen. In deze training leer je hoe motivatie in het algemeen werkt en je past dit direct toe in jouw werk. 

Ik meer dan 10 jaar ervaring in het geven van trainingen aan een brede doelgroep professionals, waaronder aandachtsvelders en teamleiders. Door deze ervaring weet ik de voorbeelden tijdens de traningsdagen goed af te stemmen op de mensen die er aanwezig zijn. 

Ik wil deze training graag incompany organiseren. Kan dat?

Ja, deze training geef ik ook incompany. De training kan worden gegeven in de vorm zoals hierboven beschreven, of juist worden aangepast aan jullie wensen en deelnemers. 

Wil je een open training organiseren in jouw regio? Ook dat is mogelijk. 

Neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken. Ik hoor graag van je. 

Ik twijfel nog. Kan je me helpen?

Heb jij nog twijfels over deelname? Of vind je het gewoon fijn om even met mij van gedachten te wisselen? Dan spreek ik je graag!

Wees niet bang dat ik je ga overtuigen. Ik hoor graag wat jouw overwegingen zijn en ik zal je eventuele vragen beantwoorden. Daarna is de keuze helemaal aan jou. 

Je kunt mij altijd even mailen. Of plan direct een afspraak in mijn online agenda in. 

Contact opnemen?