Wil jij effectiever leren motiveren?
Dan kan het werken met de Fasen van Gedragsverandering je helpen. 

Veel mensen hebben wel eens gehoord van het Stages of Change model, maar werken er niet op dagelijkse basis mee. Jammer, want zo kan je niet alle voordelen hiervan benutten. 

Het werken met de Fasen van Gedragsverandering levert je meer resultaten voor je cliënt op, maar draagt ook bij aan je eigen werkplezier.  

De Fasen van Gedragsverandering

Fasen van Gedragsverandering is de Nederlandse vertaling van het stages of change model. 

Als je leert werken met de Fasen van Gedragsverandering dan kan je dit toepassen:

 • Bij het motiveren van individuele cliënten
 • Bij het motiveren van jezelf
 • Bij het enthousiasmeren en meekrijgen van je collega’s

Maar waarvoor je het óók kunt inzetten is: 

 • Bij het vormgeven en uitvoeren van je workshop of presentatie
 • Bij het ontwerpen en uitvoeren van je project

Kortom: je kunt deze fasen gaan herkennen in alles waarbij ‘verandering’ een rol speelt. Voor jezelf en voor anderen. In je werk en privé. 

Aan de slag met complimenten?

Wanneer is een training in de Fasen van Gedragsverandering interessant?

 • Motiveer jij cliënten?
 • Of begeleid jij verandering?
 • Ervaar je hierbij wel eens weerstand? 

Dan kan het interessant zijn om te leren werken met de Fasen van Gedragsverandering. 

Als je in de praktijk leert werken met de Fasen van Gedragsverandering, dan weet je wat je op elk moment wel en niet kunt doen om jouw cliënt of project effectief te begeleiden. 

Een training in motiveren heeft niet alleen effecten voor je cliënt. Cursisten geven na de training bijna altijd aan dat hun werk er leuker van is geworden. Zij hebben leren kijken met een andere blik en ervaren meer voldoening. 

Meer Complimenten op de Werkvloer e-book

Data, locatie en kosten

19 januari en 9 februari 2023 (nog 1 plek beschikbaar)

 • 9.30 – 16.30 uur
 • locatie Gasteren
 • online follow-up 13 maart van 9.00 – 11.00 uur
 • kleine groep van 6 deelnemers
 • € 595 ex btw (€ 719,95 incl btw), inclusief materialen, locatiekosten, koffie en thee en een eenvoudige lunch.

16 maart 2023 en 13 april 2023 (nog 3 plekken beschikbaar)

 • 9.30 – 16.30 uur
 • locatie Gasteren (of Assen)
 • online follow-up wordt gepland met de deelnemers
 • er is ruimte voor 6 deelnemers in Gasteren, bij veel belangstelling wijken we uit naar Assen en zijn er maximaal 12 deelnemers 
 • € 595 ex btw (€ 719,95 incl btw), inclusief materialen, locatiekosten, koffie en thee en een eenvoudige lunch.

Fasen van Gedragsverandering in het kort

De Fasen van Gedragsverandering zijn beschreven door Prochaska en DiClemente. Zij hebben het over de fasen precontemplation, contemplation, preparation, action en maintenance. Voor het gebruik in de dagelijkse praktijk heb ik deze fasen vertaald naar: onbewust, overwegen, voorbereiden, actie en volhouden.

Van elke fase kan je leren: 

 • Hoe je deze herkent
 • Waar je op moet focussen op je cliënt verder te helpen
 • En wat dit vraagt van jouw rol

Zo werkt het voor mensen in de onbewuste fase als zij nieuwsgierig worden. En voor de mensen in de overwegende fase om meer helderheid te krijgen in hun tegenstrijdige gedachten. Dit vraagt iets heel anders van jou als begeleider. 

Bij elke fase zijn er verschillende manieren om mensen hierin te ondersteunen. Ik heb deze in de loop der jaren aangevuld met werkvormen uit onder andere motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht werken en de positieve psychologie. 

Kortom: als je leert herkennen in welke fase de ander is, dan weet je vervolgens ook wat wel én niet zinvol is om te doen in jouw begeleiding. En kan je zelf een keuze maken welke werkvorm je daarvoor wilt inzetten. 

Wat zijn de ervaringen van deelnemers?

Van 2013 tot en met 2016 verzorgde ik regelmatig de 3-daagse training Coachen naar Gedragsverandering. Ook deze was gebaseerd op de Fasen van Gedragsverandering. Onderstaande deelnemers volgden deze training.  


“In de training heb ik nu inzicht gekregen in technieken waarmee je de patiënt zijn eigen motivator kunt laten zijn. Ik heb vaardigheden geleerd hoe een patiënt zijn eigen doelen kan formuleren. Zonder dat ik hierbij op het puntje van mijn stoel hoef te zitten werken.

Doordat je in een kleine groep werkt, krijg je direct feedback op je eigen vaardigheden. De docent en andere cursisten leren je kennen en kunnen daarom ook onderbouwde feedback geven op de manier hoe je gesprekken voert en wat de invloed van je karakter op je manier van communiceren is. Ook krijg je opdrachten die later in de groep geëvalueerd worden, hierdoor pas je het geleerde direct toe in de praktijk en krijg je hier ook nog feedback op, wat het leerproces (en voor je zelf ook veranderproces) bevorderd. Door de kleine groepsgrootte wordt ook een gevoel van veiligheid gecreëerd.”

Brenda de Jong fysiotherapeut
foto van Simon

“Ik had al wel eens gewerkt met het stages-of-changemodel, dus daar zat vooraf enige twijfel. Uiteindelijk ben ik heel blij dat ik mee heb gedaan, omdat het mijn focus heeft versterkt op gedragsverandering en het bouwen aan zelfregie.

Ik vond het een fijne training, met een goede, gefaseerde opbouw, veel oefentijd en een fijne, betrokken trainer.

Ik raad de cursus zeker aan aan fysiotherapeuten en arbeidsfysiotherapeuten, omdat het je gesprek met cliënten verandert. Door meer de focus te leggen op het aspect gedragsverandering en dit toe te lichten, kom je verder in het bewustwordingsproces met mensen. Dat leidt (hopelijk) tot duurzamere gedragsverandering en dus minder kans op recidief van huidige klachten. De training maakt je bewust van het feit dat je ook in therapeutische setting prima coachend kunt werken.”

Gijs Stegink specialist vitaliteit
foto van Rose

“De verschillende fasen in gedragsverandering hebben mij zeker inzicht gegeven hoe met gedragsverandering om te gaan. Ik ben me meer bewust van mijn eigen gedrag. Ik merk nu op in welke fase de medewerker zit en leg de verantwoording bij de medewerker. Hierdoor stel ik andere vragen aan de medewerker en ben duidelijker over de gevolgen van (gebrek aan) verandering voor hem.

Ik raad de training zeker aan aan andere fysiotherapeuten en arbeidsfysiotherapeuten. De trainingsdagen zijn prettig, met een goede afwisseling in actie en luisteren. Al met al heeft de training voor mij geleid tot een efficiëntere manier van werken.”

Beppie Snoek trainer Buro voor Fysieke Arbeid

Voor wie is de training interessant?

Deze training is interessant voor iedereen die te maken heeft met het begeleiden van verandering. In de praktijk zijn mijn cursisten vaak werkzaam binnen zorg en welzijn. Denk bijvoorbeeld aan:

 • bewegingsagogen
 • fysiotherapeuten (accreditatie aangevraagd)
 • logopedisten
 • diëtisten
 • welzijnswerkers
 • buurtsportcoaches
 • persoonlijk begeleiders
 • ambulant begeleiders
 • coaches

“Het resultaat van de training is voor mij dat ik heb geleerd dat coachen vanuit het hier en nu is en dat je vanuit het nu de client naar het (haalbare) doel begeleidt.

De training maakt je weer bewust van heel veel dingen. Herkennen in welke fase iemand zit bijvoorbeeld en wat je dan kunt doen. Dat jij als coach niet hard gaat werken, invullen en antwoorden oplegt. Maar dat je juist zulke uitnodigende vragen stelt dat de client zelf de antwoorden geeft die bij hem/haar passen en zo inzicht krijgt in zijn gedrag/hulpvraag. Uiteindelijk komt hij/zij met behulp van de coach uiteindelijk zelf met oplossingen.

Na deze cursus ben je echt in staat mensen beter te coachen naar hun doel. Doordat je kennis en vaardigheden hebt gekregen.”

Mireille Koopmans leefstijlcoach
foto van Simon

“Ik vond de training meer dan ik ervan verwacht had. De opzet bood een plezierige afwisseling van theorie en praktijk. Er was tijd genoeg om alle onderdelen goed door te nemen.

Hij heeft mij inzicht gegeven in het proces van gedragsverandering, de verschillende fasen en de daarbij behorende begeleiding. Ook heeft het mij meer structuur en houvast gegeven in het begeleiden van cliënten. Ik voel me zekerder en kan makkelijker het gevoel loslaten dat ik verantwoordelijk ben voor diens problemen of klachten. Ik ben me bewuster van mijn eigen inbreng en invloed (positief en negatief) op cliënten. Ik werk als fysiotherapeut in Duitsland en daar zijn de mensen het niet zo gewend om op die manier begeleid te worden.

Ik heb de training dan ook al aan verscheidene fysiotherapeuten aanbevolen en ook besproken in onze IOF groep (intercollegiaal overleg fysiotherapie). Naast dat ik er zelf veel aan gehad heb, past hij goed in de modernere en huidige vorm van cliëntbegeleiding.”

Judith Dijkstra – Waal fysiotherapeut
foto van Rose

“De training is vooral gericht op leefstijlcoaching. Daar heb ik maar deels mee te maken. Ik werk met biopsychosociale aanpak en belasting-belastbaarheidsmodel. Ten aanzien van belastbaarheid is coachen naar gezond gedrag een onderdeel, maar daar ligt mijn focus niet op. De cursus heeft mij meer verbreding en enkele handvatten gegeven, maar niet direct voor toepassing in mijn werkgebied.

Evenwel vond ik het een plezierige training, met een goede balans tussen theorie en praktijk, een fijne kleine groep waardoor interactie mogelijk was, een goed naslagwerk en prettige cursusleiders. De dag vloog om en gaf energie.

Ik zou de training dan ook zeker aanraden, aangezien er mijns inziens nog teveel fysiotherapeuten veelal symptomatisch bezig zijn en weinig aandacht hebben voor zelfredzaamheid, eigen regie, bewustwording en gedragsverandering vanuit de cliënt/patiënt.”

Roel de Backer bedrijfsfysiotherapeut

Hoe ziet de training eruit?

De trainingsdagen worden optimaal benut voor oefenen en uitwisselen door de volgende opbouw:

Voorbereiding

Je bereidt de trainingsdag voor door: 

 • Het bekijken van de online masterclass Fasen van Gedragsverandering 
 • Het voorbereiden van een casus

Dag 1

In de ochtend gaan we van adviseren naar motiveren. Je ontdekt hoe je voor de juiste randvoorwaarden zorgt en hoe je eenvoudiger in een coachende rol stapt. 

Over dit onderdeel zijn deelnemers in workshops en trainingen ook jaren later nog heel enthousiast. Ze herkennen wanneer ze (te) hard aan het werk gaan. En weten dan óók wat ze kunnen doen om dit om te draaien. 

cliënt wikt en weegt met weegschaal in hand

In de middag gaan we aan de slag met de onbewuste fase en de fase van overwegen. Dit zijn de fasen die jou als begeleider van een verandering vaak de meeste energie kosten.

Tijdens deze middag leer je allereerst hoe je deze fasen goed herkent. Je gaat oefenen met verschillende werkvormen die je kunt inzetten. 

Opdracht en uitwisseling

Na de eerste trainingsdag ga je aan de slag met een opdracht. Deze voer je individueel uit, maar je kunt de hulp van 2 andere deelnemers inschakelen. Natuurlijk help jij hen ook. Hiervoor spreek je een (online) intervisiemoment af bij de eerste dag. 

“De training is veel zinvoller dan ik van tevoren had gedacht. Met name het deel over je eigen rollen maakt me bewust van mijn eigen rol. Dit geeft een goed antwoord op de vraag waarom ik soms het gevoel krijg dat ik met de oplossing moet komen.”

Dag 2

Bij de tweede dag kijken we terug op jouw ervaringen in je dagelijks werk. We focussen daarna op het thema weerstand. We maken ook een start met de fase voorbereiden, waarin je leert hoe je zorgt voor een passende strategie voor jouw cliënt. 

In de middag gaan we aan de slag met de fasen actie en gedragsbehoud

Opdracht en uitwisseling

Ook na deze dag ga je aan de slag met de implementatie en oefen e samen met collega’s. 

Follow-up

Ongeveer een maand later ontmoeten we elkaar nog één keer als groep voor een (online) follow-up. Dit is een inspiratiebijeenkomst waarin je van elkaar leert wat goed gewerkt heeft. 

Certificaat

Als je aanwezig was bij de trainigsdagen en de follow-up en je bovendien alle opdrachten met succes hebt uitgevoerd ontvang je een certificaat waarop 22 studiebelastingsuren zijn vermeld. Dit zijn 14 contacturen als groep en 8 uren voor voorbereiding (2 uur), implementatieopdrachten (2x 2 uur) en contact met je subgroep (2 uur).

Aanmelden of meer informatie?

De kosten voor deze deze 2-daagse training bedragen € 595 ex btw (€ 719,95 incl btw). Dit is inclusief materialen, locatiekosten, koffie en thee en een eenvoudige lunch.

Wil je je direct aanmelden voor de training? Dat kan door mij te mailen via de link hieronder. 

Vind je het fijn om eerst nog even met mij te bellen? Plan dan een afspraak via de contactpagina. Je kunt me natuurlijk ook eerst mailen. 

Veelgestelde vragen

Is deze training geaccrediteerd?

Accreditatie wordt op dit moment aangevraagd voor fysiotherapeuten. 

Voor andere therapeuten, zoals diëtisten, is accreditatie mogelijk. Deze wordt aangevraagd als hier voldoende belangstelling voor is. Mail mij even als dit interessant voor jou is. 

Sowieso ontvang je – als je de training met goed resultaat hebt doorlopen  een certificaat waar de studiebelasting van in totaal 22 uur op vermeld staat.

Ik werk met kinderen. Leer ik hoe ik ouders kan motiveren?

In deze training leer je hoe motiveren volgens de fasen van gedragsverandering werkt. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om het motiveren van je cliënt of (ook) om het motiveren van het systeem rondom je cliënt. Als je met kinderen werkt zijn dat ouders, als je met mensen met een verstandelijke beperking werkt zijn dat vaak begeleiders. 

Ik werk intramuraal. Is deze training ook geschikt voor mij?

Als je intramuraal werkt dan sta je voor andere uitdagingen dan je collega’s die in de eerstelijn of ambulant werken. Een groot verschil is dat jouw cliënt veel afhankelijker is van de omgeving waarin hij woont en de mensen die daar werken. Je hebt niet alleen de cliënt, maar ook een hele groep anderen ‘mee te krijgen’. 

Ik heb heel veel ervaring binnen woonzorginstellingen en de training sluit hier goed op aan. 

Ik wil mijn team of collega’s leren motiveren. Is dit de juiste training?

Of het nu gaat om het motiveren van een cliënt, van jezelf of van een collega: het gaat allemaal om het motiveren van mensen. In deze training leer je hoe motivatie in het algemeen werkt en je past dit direct toe in jouw werk. 

Ik meer dan 10 jaar ervaring in het geven van trainingen aan een brede doelgroep professionals, waaronder aandachtsvelders en teamleiders. Door deze ervaring weet ik de voorbeelden tijdens de traningsdagen goed af te stemmen op de mensen die er aanwezig zijn. 

Ik wil deze training graag incompany organiseren. Kan dat?

Ja, deze training geef ik ook incompany. De training kan worden gegeven in de vorm zoals hierboven beschreven, of juist worden aangepast aan jullie wensen en deelnemers. 

Wil je een open training organiseren in jouw regio? Ook dat is mogelijk. 

Neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken. Ik hoor graag van je. 

Ik twijfel nog. Kan je me helpen?

Heb jij nog twijfels over deelname? Of vind je het gewoon fijn om even met mij van gedachten te wisselen? Dan spreek ik je graag!

Wees niet bang dat ik je ga overtuigen. Ik hoor graag wat jouw overwegingen zijn en ik zal je eventuele vragen beantwoorden. Daarna is de keuze helemaal aan jou. 

Je kunt mij altijd even mailen. Of plan direct een afspraak in mijn online agenda in. 

Ervaringen incompany trajecten

“Ik heb de training gevolgd. Ik twijfelde vooraf iets, het leek me een erg korte training. Dat klopte wel, want aan het einde had ik zelf het gevoel had dat ik nog niet klaar was. Dat ik nog meer verdieping wou.

Toch was het zinvol was om deze cursus te doen. Het heeft voor mij positief uitgepakt, ik ben enthousiast. Ik heb een andere manier van vragen stellen geleerd, en ook om daar bewuster mee om te gaan. Door af en toe de vragen anders te stellen, wordt de ander ook aan het denken gezet. Vervolgens proberen we samen tot een oplossing of een ingang te komen.

Mariëlle als trainer vond ik een positieve ervaring. Ze is rustig en heeft veel kennis. Ze komt met goede voorbeelden en zorgt voor interactie. Ik geef deze training het cijfer 8.”

Louise de Haan bewegingsagoog
cliënt met checklist die keuze voorbereidt

“Ik heb de training Samenwerken aan leefstijl gevolgd, uit nieuwsgierigheid naar toekomstige ontwikkelingen.

De training heeft ervoor gezorgd dat ik nu anders, beter kijk naar een situatie. Dan ga ik hem beoordelen en pas daarna vorm ik zelf een oordeel of ga me erin mengen.

Ik vind deze training geschikt voor mensen die werkzaam zijn bij zorginstellingen of in functies die met bewegen van doen hebben. Iedereen kan hier baat bij hebben, gezien ook de coachende rol en het activeren van mensen om het zelf te doen.

De training door Mariëlle was een hele fijne ervaring. Alleen zou ik persoonlijk liever meer praktijkmomenten zien. Heel veel theorie op de maandagmiddag na een werkochtend is niet erg bevorderlijk voor de concentratie. Ik geef deze training een 7.”

Bernou Hijlkema bewegingsagoog bij Talant
foto van Rose

“Ik heb de training Samenwerken aan leefstijl gevolgd. Het vak bewegingsagogie is toe aan een update en er bleek meer vraag naar coaching, zodat begeleiders en cliënten meer aan bewegen kunnen doen.

Wat de training me heeft opgeleverd is dat ik meer inzicht heb in de rol van een (beweeg)coach, meer inzicht in weerstand en hoe daarmee om te gaan. Daarbij heb ik inspiratie gekregen om hiermee verder te gaan. Ik ben me meer bewust van mijn coachende rol. Maar ook is me duidelijk geworden hoe gauw ik in een expertrol stap, zodat de begeleiders en cliënten juist niet zelfstandig gaan opereren…

Ik raad deze training echt aan alle teams aan die een verandering van leefstijl willen doorvoeren. En zeker aan alle bewegingsagogen in Nederland. De cursus geeft genoeg aanknopingspunten om de verandering in gang te zetten.

Het was verder een plezierige training om te volgen. Mariëlle heeft een leuke manier van trainen. Ze biedt afwisselende werkvormen en geeft genoeg tijd om iets uit te diepen. De filmpjes en 3D (Playmobil) werkten voor mij goed. Ook de werkmap is overzichtelijk en blijft dat. Na een langere tijd, als de stof iets is weggezakt, is alles nog steeds goed te begrijpen. Ik geef deze training een 8.”

Elles van der Meer bewegingsagoog
Marielle Tromp
 • Ik help zorgprofessionals te doen wat er voor hen toe doet. 
 • Meer voldoening en meer resultaat, met meer gemak. 
 • Door training, teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. 

© Mariëlle Tromp 2010 - 2022

Fotografie: Pragt Plaatjes

Contact opnemen?