Skip to main content

Vereniging DVG

Beste diëtiste,

Schrijf je hieronder in voor de online workshop Oplossingsgericht Coachen, speciaal voor diëtisten van de Vereniging DVG.

Bij de intervisie-bijeenkomst eind november kwam de behoefte naar voren om meer te doen met Oplossingsgericht Coachen. Ik vind het leuk dat ik hierin op dinsdag 28 maart nogmaals een workshop mag verzorgen voor de Vereniging DVG! 

Op verzoek werken we bij deze workshop met ‘regietheater’. Ik geef demo’s met een trainingsacteur, waarbij er casussen worden nagespeeld. Er wordt zo onderzocht wat er gebeurt als er oplossingsgerichte technieken worden toegepast.

De casussen worden voorbereid door de trainingsacteur. Heb je een casus die je graag uitgespeeld wilt zien? Bijvoorbeeld een situatie met een begeleider, een cliënt of iemand anders? Mail vóór 20 maart een korte beschrijving naar marielle@marielletromp.nl


Toegang tot de masterclass bij de FasenWijzer

In 2022 gaf ik bij de FasenWijzer toegang tot de online Masterclass.

Recent heb ik deze masterclass vervangen door een kennismakingsmodule Motiveren met de Fasen van Gedragsverandering.


Hand-out 4 november 2022 en video n.a.v. intervisie

Zoals beloofd kan je de hand-out downloaden. Let op: het is een Dropbox-link en daardoor kan het even duren voor het downloaden begint.

Tijdens de workshop liet ik een video zien over doelen bereiken met Positief Motiveren. Deze video is ook verwerkt in een blog.

Naar aanleiding van de intervisie-sessie maakte ik deze video:


Wil je meer?

Op deze website vind je onder ‘kennisbank‘ en ‘podcast‘ (beide in het topmenu helemaal bovenaan de pagina) verschillende artikelen.

Wil je een training volgen? Dan zijn er op dit moment verschillende mogelijkheden:

Contact opnemen?